Czytasz posty wyszukane dla zapytania: Gliwice Centrum Onkologii

Temat: Czy Ślązacy są narodowością
A tak w ogóle, to skąd pochodzi autorka artykułu? Bo jak podejrzewam pewnie z
Kongresówki.
Bo tylko kompletny ignorant może napisać, że Śląsk to intelektualna pustynia.
Skończyłem UŚ i nie uważam by poziom nauczania bł tam niski przynajmniej jeśli
chodzi o Wydział Prawa. Nasza Akademia Muzyczna cieszy się uznaną renomą. Poza
tym jestr szczytem tendencyjności, że autorka z lubością podaje niskie miejsce
UŚ w rankingu uczelni a przemilcza pierwsze miejsce gliwickiego Centrum
Onkologii w rankingu szpitali. O jedynym na całą Polskę centrum leczenia
oparzeń już nawet nie wspomnę.
I co to za ściemnianie, że brakuje nam kultury wysokiej. A Kilar, Duda Gracz?
Ślązacy twierdzą, że są gospodarni, gorole temu zaprzeczają. A może najlepszy
test to autonomia na, powiedzmy, rok. Niech rząd centralny wykroi z budżetu
centralnego, powiedzmy 5 procent dochodu i przekaże władzom samorządowym Śląska
do wyłącznej dyspozycji. Wtedy zobaczymy.
Gwoli ścisłości osobiście uważam się za spolszczonego Ślązaka, tak jak Kafka
był zniemczonym Czechem. Dlatego, żałuję, że nie rozumiem śląskiej gwary - może
to i nie język, ale i tak to piękna mowa.
Obejrzyj reszt wypowiedziTemat: współpraca popłaca :)
współpraca popłaca :)

szlesiery mogą umierać na raka w imię czystości krwi, reszta
rozumnych skorzysta z... :

www.rp.pl/artykul/127187.html
W Gliwicach powstało Śląsko-Małopolskie Konsorcjum Onkologii
ika 28-04-2008, ostatnia aktualizacja 28-04-2008 16:34
Lepsza jakość i skuteczność leczenia pacjentów, oszczędność na
aparaturze i świadczeniach refundowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia - to cele zawiązanego w Gliwicach Śląsko-Małopolskiego
Konsorcjum Onkologii.

Tworzą je Instytuty Onkologii w Gliwicach i Krakowie oraz Instytut
Fizyki Jądrowej w Krakowie. Wszystkie te ośrodki od lat cieszą się
dużą renomą i współpracują z wiodącymi placówkami w Europie i w
Stanach Zjednoczonych. Konsorcjum swoimi działaniami obejmie
wszystkie ośrodki onkologiczne w dwóch województwach w celu
zapewnienia chorym jednolitych pod względem standardów, a dzięki
temu bardzo skutecznych metod leczenia.

Jak tłumaczył podczas spotkania dyrektor gliwickiego Centrum
Onkologii prof. Bogusław Maciejewski, ośrodki będą specjalizować się
w tych dziedzinach leczenia, w których dysponują najlepszym sprzętem
i specjalistami. I tak, np. terapia protonowa będzie wykonywana
tylko w Krakowie, a chirurgia rekonstrukcyjna i tomoterapia tylko w
Gliwicach.

"Ponieważ aparatura, metody diagnostyki i terapii są coraz droższe,
jest ekonomicznie nieuzasadnione, aby wszystkie placówki
zaopatrywały się w tę samą drogą aparaturę i oferowały drogie
świadczenia, ale tylko dla tych chorych, którzy tego wymagają. Taka
działalność naraża NFZ na duże i często nieuzasadnione wydatki, a
kontraktujące ośrodki na deficyt finansowy, bo w ciągu roku nie
zgłasza się taka liczba chorych, aby refundacja NFZ zbilansowała
koszty" - zaznaczył prof. Maciejewski.

Uczestnicy Konsorcjum podkreślali, że dobór kombinacji metod
leczenia i czas ich trwania decyduje o skuteczności - przedłużenie o
1 miesiąc obniża szansę wyleczenia o 20-25 proc. Konsorcjum ma
zapewnić pacjentom optymalne leczenie w jak najkrótszym czasie.

Poniedziałkowa uroczystość była też okazją do otwarcia w Instytucie
Onkologii w Gliwicach Pawilonu Piotra Curie, w którym realizowana
będzie wysokospecjalistyczna radioterapia monitorowana obrazowaniem
PET i spektroskopią rezonansu magnetycznego. To jedno z
najnowocześniejszych osiągnięć diagnostyczno-terapeutycznych,
działające już w kilku ośrodkach europejskich.
Obejrzyj reszt wypowiedziTemat: Psychoonkologia - pomocna dłoń w leczeniu raka
cd Psychoonkologia - pomocna dłoń w leczeniu raka
Stowarzyszenia, fundacje i grupy wsparcia, ośrodki onkologiczne, w których
zatrudnieni są psychologowie bądź przy których działają grupy wsparcia,
organizacje i stowarzyszenia.


1. Białystok Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie, 15-
027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 085 664 67 11.
Przy szpitalu działa Stowarzyszenie Walki z Rakiem oraz Klub Amazonek.

2. Bielsko-Biała Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko-
Biała, ul. Wyzwolenia 18, tel. 033 810 01 10. W Centrum pracuje psycholog.

3. Bydgoszcz Regionalne Centrum Onkologii, Szpital im. Prof. Franciszka
Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, tel. 052 374 30
00.
W Centrum pracuje zespół psychologów.

4. Gdańsk Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii AM, 80-211 Gdańsk, ul.
Dębinki 7, tel. 058 349 22 71. W Klinice zatrudniony jest psycholog.

5. Gdańsk Wojewódzkie Centrum Onkologii, 80-210 Gdańsk, ul. Skłodowskiej-Curie
2, tel. 058 341 70 45. W Szpitalu pracuje psycholog.

6. Gdynia Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,
tel. 058 699 83 00. W Szpitalu pracuje dwóch psychologów.

7. Gliwice Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 44-100
Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel. 032 278 86 66.
W Centrum pracuje psycholog.

8. Katowice Szpital Kliniczny Śląskiej AM, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24
tel. 032 259 12 00. W Szpitalu pomocy udziela jeden psycholog.

9. Kielce Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,
tel. 041 367 45 01. W Centrum pracuje pięcioosobowy zespół psychologów.

10. Kraków Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, 31-115 Kraków, ul.
Garncarska 11, tel. 012 422 99 00. Szpital zatrudnia jednego psychologa.

11. Kraków Klinika Hematologii CMUJ, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 17, tel. 012
424 76 00. W Klinice pracuje psycholog.

12. Lublin Centrum onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego
7, tel. 081 747 75 11. Centrum zatrudnia dwóch psychologów.

13. Lublin Klinika Hematologii SPSK nr 4, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8,
tel. 081 724 46 99. Klinika zatrudnia psychologa.

14. Łódź Ośrodek Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika, 93-509 Łódź, ul. Paderewskiego 4, tel. 042 689 50 00.
W ośrodku pracuje jeden psycholog.

15. Olsztyn Centrum Onkologii, Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, 10-
357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 089 539 85 42.
W ośrodku nie pracuje psycholog, jednak pacjenci mogą uzyskać pomoc od
wolontariuszy i członków z Klubu Amazonek.

16. Poznań Wielkopolskie Centrum Onkologii, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15, tel.
061 854 05 67. W Centrum pracuje dwóch psychologów.

17. Poznań Katedra Onkologii AM im. Karola Marcinkowskiego, 61-878 Poznań, ul.
Łąkowa 1/2, tel. 061 854 90 52 lub 061 854 90 26.
Klinika zatrudnia psychologa.

18. Rzeszów Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Podkarpackie Centrum
Onkologii, 35-061 Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 1, tel. 017 866 64 09.
W Szpitalu pracuje dwóch psychologów.

19. Szczecin Regionalny Szpital Onkologiczny, 71-730 Szczecin, ul. Strzałkowska
22, tel. 091 425 14 10. Szpital zatrudnia psychologa.

20. Wrocław Dolnośląskie Centrum Onkologii, 52- 413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12,
tel. 071 368 95 81. Ośrodek zatrudnia psychologów.

21. Warszawa Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 00-957 Warszawa, ul.
Chocimska 5, tel. 022 646 00 24. Instytut zatrudnia jednego psychologa.

22. Warszawa Klinika Hematologii i Onkologii AM, 02-097 Warszawa, ul. Banacha
1a, tel. 022 659 75 77. W szpitalu zatrudniony jest psycholog.

23. Warszawa CSK WAM, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem
Transplantacji Szpiku, 00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128, tel. 022 681 71 60.
Pomoc pacjentom świadczą psycholodzy z innych oddziałów.

24. Warszawa Klinika Onkologii CSK WAM, 00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128, tel.
022 610 30 98. W klinice zatrudniony jest psycholog.

25. Warszawa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781
Warszawa, ul. Roentgena 5, tel. 022 644 50 24.
W Instytucie pracują dwa zespoły psychologów.

źródło
www.blekitnawstazka.org.pl/index.php?action=artykuly&nr=24&sub=8 Obejrzyj reszt wypowiedzi